Usvatulkki Oy

Usva Waltari, viittomakielen tulkki.

Erikoistunut humanitäärisiin teemoihin, ihmisoikeuskysymyksiin ja eläintensuojeluun.

Yhteistyössä kanssasi

Minulla on viidentoista vuoden kokemus päätoimisesta simultaanitulkkaamisesta. Tulkkaan seminaari- ja konferenssitason suomalaista viittomakieltä sekä englantia. Tarjoan myös kuurosokeille tulkkaamisen menetelmiä.

Arvolähtöistä palvelua

Ilman yhteistä kieltä voi jokainen meistä joutua haavoittuvaan asemaan. Asiantuntevan tulkin välityksellä pyritään takaamaan oikeusturva, sekä tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan sekä sosiaaliseen elämään. Tämän ydinajatuksen ohjaamana olen vuosien saatossa syventynyt ihmisoikeuskysymyksiin sekä inkluusioon.

Minulle on tärkeää, että jokaisella meistä on oikeus ja mahdollisuus olla osallisena yhteiskunnassamme. Työssäni olen erikoistunut oikeustulkkaukseen (erikoistumisopinnot meneillään), sekä maahanmuuttajataustaiseen viittomiseen, turvapaikanhakuprosessiin ja oleskelulupiin.


Olen iloinen siitä, että saan tehdä materiaalitonta työtä. Se ei kuluta luonnonvaroja, mutta silti antaa niin paljon loppukäyttäjälleen.

Tulkkaus

Tarjoan tulkkauspalveluita Kelan yhteistyökumppanina. Tämän lisäksi tuotan palveluita yksityiselle sekä julkiselle sektorille, esimerkiksi Migrille ja oikeuslaitoksille sekä terveydenhuollon toimijoille.

  • Viittomakielen tulkki
  • Kuurosokeiden tulkki

Suomalainen viittomakieli, suomi, vaativan tason englanti.

Seminaari- ja konferenssitulkkaus, vaativan tason tulkkaus, työelämätulkkaus, terapiatulkkaus, ulkomaanmatkatulkkaus.

Etätulkkaus

Käyttämiini ohjelmiin kuuluu:

  • Teams
  • WhatsApp
  • Duo
  • Zoom

Käyttämieni ohjelmien lista voi joustaa tarpeen vaatiessa. Tuotan etätulkkausta myös kotimaasta ulkomaille.

Hätätulkkaus

Hätätulkkauksella tarkoitetaan tulkkausta tilanteessa, jossa sinun tai välittömän perheenjäsenesi terveys, henki tai omaisuus on uhattuna. Kelan tulkkausvälityksen ollessa kiinni voit hätätilanteessa olla yhteydessä. Hätätulkkauksen voi toteuttaa myös etänä.